Informacje ogólne


INFORMACJE O POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ W RADOMSKU

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku

97-500 Radomsko, ul. Szkolna 2

telefon: 517 877 475

email: biuro@phsradomsko.pl

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego, niemającą osobowości prawnej, a działającą na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiotem działalności Powiatowej Hali jest realizacja zadań Powiatu Radomszczańskiego z zakresu popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej.

Do zakresu działania Powiatowej Hali należy w szczególności:

  1. Realizacja zadań Powiatu Radomszczańskiego w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;
  2. Gospodarowanie i utrzymywanie bazy sportowej, będącej własnością powiatu, przekazanej w trwały zarząd;
  3. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie bezpłatnego udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby organizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego;
  4. Organizacja zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych;
  5. Współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej, popularyzacji aktywności ruchowej z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
  6. Udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom;
  7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej;
  8. Wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb powiatu zleconych do realizacji przez właściwe organy powiatu.
Informacja wytworzona przez:
Dawid Nowak , w dniu:  15‑04‑2024 10:26:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowak
email: nowakdawid.phs@gmail.com tel.:517820506
, w dniu:  15‑04‑2024 10:26:01
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2024 10:38:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie