Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony hala.radomszczanski.pl

Wstęp deklaracji

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. – http://hala.radomszczanski.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku

97-500 Radomsko

ul. Szkolna 2

Tel: 517 877 475

e-mail: phsradomsko@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie

Ułatwienia na stronie podmiotowej Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku

 • Zwiększenie tekstu
 • Zmniejszenie tekstu
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Linki podkreślone
 • Czytelna czcionka

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej i cyfrowej: Dawid Nowak
e-mail: phsradomsko@gmail.com
Telefon: 517 820 506

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna, punkt informacyjny w głównym holu),
 • obiekt posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Istnieje możliwość załatwienia prostych spraw w godzinach 8-15 - pracownik administracji został przeszkolony w zakresie polskiego języka migowego na poziomie podstawowym
 • na terenie obiektu znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
 • Zapewniona jest możliwość wejścia do budynku z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Należy pamiętać o certyfikacie psa asystującego oraz ważnym zaświadczeniu o szczepieniach
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2024 10:44:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie