Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony hala.radomszczanski.pl

Wstęp deklaracji

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. -link

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku

97-500 Radomsko

Ul. Szkolna 2

Tel: 517 877 475

e-mail: phsradomsko@gmail.com

Data publikacji strony internetowej:2017-04-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie
Ułatwienia na stronie podmiotowej Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej i cyfrowej: Dawid Nowak
e-mail: phsradomsko@gmail.com
Telefon: 517 820 506

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna, punkt informacyjny w głównym holu),
 • obiekt posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • na terenie obiektu znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2021 15:04:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive